This service is not available, please contact for more information.

Happiness is a Skill (in Slovak)

Masterclass + workbook

  • 45 minutes
  • 50 British pounds
  • Online

Service Description

Dr Anna Nova je 'happiness facilitator'. Anna si robila kurz, kde objavovala, čo to znamená byť šťastný a kde bola požiadavka vytvoriť vlastný model šťastia, ktorý potom môže použivať so svojimi klientami. Anna navrhla model šťastia, ktorý nazvala 'Ako diamant'. Tento model bude prezentovaný v tejto lekcii. Model je jednoduchý, je ľahké mu porozumieť, aj ho nasledovať. Táto lekcia vám pomôže objaviť vlastné šťastie a čo šťastie znamená (podľa výskumu). Súčasťou je aj digitálny pracovný zošit, ktorý má viac ako 40 strán. Niektoré strany si budete môcť vytlačiť viackrát, podľa potreby. Cieľom tohto pracovného zošita nie je len zmapovať a uvedomiť si vaše šťastie, ale takisto ho použiť aj neskôr v budúcnosti, keď človek potrebuje možno povzbudiť alebo sa naladiť na lepšie vlny. Anna má doktorát filozofie dosiahnutý na Londýnskej Univerzite UWL a medzi jej talenty patrí aj navrhovanie a implementovanie nových konceptov a modelov.


Upcoming Sessions


Contact Details

info@sangfroidspirit.com

Woking, Surrey GU22, UK